Minska administrativa kostnader

Fieldo kommer att förändra hur hantverkare sköter administrationen. Det förväntas att öka debiterbara arbetstid avsevärt genom att minimera den administrativa tiden och minska produktivitetsförluster med hjälp av tydligare orderhantering och mindre pappersarbete. FielDo är integrerat med tredjepartsfakturalösningar; fakturering av ett jobb gjort är gjort direkt och fakturan skickas till kunden.

Öka kassaflödet

Samtliga parter (kund, hantverkare, handledare) är anslutna via molnet och följer individuella uppgifter interaktivt tillsammans i realtid. FielDo skapar både en stark förbättring av kassaflödet för hantverksföretag och samtidigt ökar möjligheten för en mycket bra kundtillfredsställelse med slutkunden.

Kund i fokus

Öppen kommunikation mellan kontor, hantverkare och kunder via mobilen. Bygger på förtroende och state-of-the-art-teknik för att sätta kunden först.

Synlighet

Översikt och vägledning från kontoret som hjälper hantverkare för att utföra ett bra arbete på fältet.